Je znalost angličtiny v Praze nutností?

Ačkoli je španělština pro Čechy velmi přitažlivým jazykem, angličtina stále vede v souvislosti se získáním dobrého postavením na trhu práce a navíc otevírá nespočet dalších jiných možností. V České republice a zejména v Praze se člověk setkává s mnoha různými kulturami, jazyky a způsoby života. A díky angličtině tak lze například blíže poznat i příslušníky jiných národů zde žijících.

V tomto hlavním evropském městě existuje mnoho výhod, na které bez znalosti tohoto anglosaského jazyka nedosáhnete. Nejlepší univerzity disponují programy v angličtině a tím umožňují přístup k novějším a komplexnějším informacím.

Další z řady výhod když ovládáte tento jazyk je, že budete moci usilovat o dobrou pracovní pozici v začínající firmě či v nadnárodním podniku nacházející se na českém území. V dnešní době je poptávka dosti vysoká, ale znalost Shakespearova jazyka vám vždy bude hrát do karet.

Dobrou formou jak mít zaručenu správnou úroveň anglického jazyka je obdržení certifikátů jako je FCE nebo CAE. Osvědčení FCE (First Certificate in English) prokazuje, že disponujete určitými jazykovými schopnostmi a že můžete nezávisle žít a pracovat v zemi, kde se mluví anglicky či v tomto jazyce studovat. Další úrovní je osvědčení CAE (Certificate Advanced in English). Mnoho stipendijních programů tuto úroveň vyžaduje a kromě toho je na trhu práce tato úroveň obecně vyžadována.

Institut Oxford House nabízí cílenou výuku pro obě dvě zkoušky. Místní lektoři, rodilí mluvčí, jsou specializováni tak, aby žáky připravili na dosažení osvědčení FCE a CAE, která jsou firmami a vládními organizacemi tolik vyžadována. Na jejich internetových stránkách si lze jen tak zdarma vyzkoušet test a každý uživatel si tak může ověřit svou úroveň.

V tomto městě není znalost anglického jazyka životní nutností, ale bez pochyby může přinést obrovské příležitosti.

Napsat komentář